Betaling bij levering mogelijk

Betaling bij levering mogelijk

Herroepingsrecht van de consument bij levering van producten

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

1. Bij de aankoop van producten op afstand heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren, ongebruikt en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Blik, bus, fles of emmer verpakking moet ongeopend blijven.

3. Indien de consument het product geheel of gedeeltelijk heeft verwerkt, vervalt het herroepingsrecht.

4. Indien en voor zover de consument producten koopt die op maat, volgens de door de consument ingevoerde specificatie en/of naar de keuze van de consument in een specifieke samenstelling zijn gemaakt, is het herroepingsrecht niet van toepassing. De verkoop is alsdan na succesvolle betaling definitief.

Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de ondernemer of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Bij het retourneren van producten op grond van de garantie of het herroepingsrecht gelden de volgende voorwaarden:

– Er moet binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling een akkoord aangevraagd worden per email.

– De producten dienen binnen 5 werkdagen na het toekennen van het akkoord retour gestuurd te worden.

Retournering producten

– Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. 

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

– In de zending dienen een omschrijving van het probleem, de gegevens van de koper en een kopie van de factuur bijgesloten te worden.

– De retourzending dient voldoende gefrankeerd naar de ondernemer te worden toegestuurd.

– Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar de ondernemer zijn voor risico van de koper.

Meld je retour via:

De waardering van www.pelletnederland.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.9/10 gebaseerd op 22 reviews.
Scroll naar boven